map  

Önümçilik

Biz size höwes bilen ýokary hilli plastik önümlerini hödürleýäris, sebäbi biz alyp satyjy däl-de eýsem öndüriji we plastik önümlerini öndürmek biziň baş ugrumyzdyr.

Häzirki wagtda “Türkmen şöhle” plastik önümlerini öndürýän zawody size aşakdaky görnüşli önümleri hödürleýär:

  • Çaga oýunjaklary
  • Plastmassa gaplary- gül golçalar, tabaklar, legenler, bedreler we egin-eşik salmak üçin niýetlenen gözenekli gaplar.
  • Hojalyk harytlary- siňek öldürgiçler, susguçlar, plastik gap we konteýnerler.
  • Plastik mebel- çaga otyrgyçlary.
  • Polietilen önümleri.
  • Önümiň görnüşleri buýrujynyň isleglerine görä taýýarlanylýar we elmydama täzelenip durýar.