POLIPROPILEN WE POLITILEN ÖNÜMLERI

Bize jaň ediň

+993 (12) 59-40-48

Biz açyk

1 gün - 6 gün 09:00 - 18:00

Bize ýazyň

info@turkmen-sohle.com

Kompaniýa barada

“Türkmen şöhle” kompaniýasy, size dürli maksatlara laýyk gelýän ýokary hilli plastikdan taýýarlanan hojalyk harytlaryny lomaý satyn alma mümkinçiligini hödürleýär.
Biziň ýardamlarymyz bilen siziň durmuşyňyz has hem aňsatlaşar. Hödürleýän harytlarymyz gündelik durmuşda taýsyzdyr hem-de siziň endik eden hammam, aşhana, çagalar otagy we myhman otagyňyza sazlaşykly gelşik berer.

Önümlerimiz bilen gyzyklanýarsyňyzmy?