Düzmeç 225

52.40m

5/5

Bu çaga üçin gyzykly we örän peýdaly oýunjak. Ajaýyp motor ukyplaryny, erjelligi, ünsi, ýady, hyýaly pikirlenmäni ösdürýär. Bularyň hemmesi sosial-emosional endikleriň mundan beýläk-de kemala gelmegine kömek edýär.