Kiçi maşyn EKSKOWATOR

8.45m

5/5

Biraz awtoulag söýýän, hökman işleýän çelekli açyk ekskawatory halaýar. Iň kiçi kollektorlar üçin asyl awtoulag ýokary hilli aşaga çydamly materiallardan ýasaldy. Açyk reňk we häsiýetli dizaýn ulagy hakyky, görnükli we özüne çekiji edýär.