Kiçi kamaz maşyn

8.45m

5/5

Zibil maşyny öýde-de, köçede-de oýnamak üçin iň amatly ululyga eýe. Karýer görnüşli jisimde gum götermek, guýmak we çäge gutusyna guýmak amatly. Awtoulag bölekleriniň açyk reňkleri we dizaýnyň realizmi ulular we çagalar tarapyndan ýokary baha berler. Zyňylýan awtoulag bilen oýnamak hyýalyň we ajaýyp motor ukyplarynyň ösmegine goşant goşýar.