Darak kiçi

19.50m

5/5

Darak kiçi – adam ýa-da haýwan saçlaryny tekizlemek, bölmek ýa-da daramak üçin döredilen gaty ýa-da ýumşak tüýli çotganyň bir görnüşidir.