Kamod Setkaly

215.00m

5/5

Çyzgylaryň sandyklary  – zygyr matany we beýleki öý goşlaryny saklamak üçin mebel bölegi. Biriniň beýlekisinden ýokarda ýerleşýän birnäçe çyzgydan ybarat