Organaýzer plastik guty

19.00m

5/5

Bu organýzer iş stollarda,  kafelarda ulanmak üçin oňaýly. Bir wagtyň özünde birnäçe zatlary özünde saklaýar. Kafelarda çemçe-çarşaklar,pyçaklary we kataloglary goýmak üçin görnükli we ykjam