Oturgyç (stul)

104.00m

5/5

Köpçüligiň pikiriçe, plastik oturgyçlar tomusky kafeler, açyk teraslar we beýleki açyk dynç alyş ýerleri bilen baglanyşykly. Öýdäki şular ýaly mebelleri az adam göz öňüne getirip biler. Döwrebap dizaýnerler plastik aşhana mebelleri üçin amaly we ajaýyp görnüşleri hödürleýärler. Şeýle gazançlar kärendeçileri seýrek lapykeç edýär.