Pet konteyner 1 L

12.00m

5/5

Konteýner ululyklary ähli öndürijiler üçin diýen ýaly standartdyr. Biziň katalogymyz, saýlamak üçin şekilleriň we ululyklaryň ähli görnüşlerini hödürleýär. Köp restoranlarda we kafelerde ekranyň boş ýerini mümkin boldugyça amatly we tygşytly ulanmak üçin olary dürli ululykdaky toplumlarda satyn alýarlar. Şeýle gap-gaçlaryň artykmaçlygy olaryň köp taraplylygy we elýeterli bahasy, sebäbi bular azyk senagatynda ýöriteleşen islendik gurama üçin esasy häsiýetlerdir