Pet konteýner 8.88 L

50.50m

5/5

PET  gaplary iýmitleri ekranda görkezmek ýa-da doňduryjyda ýa-da holodilnikde   saklamak üçin köp mukdarda gaplamaga mümkinçilik berýär.Şol bir wagtyň özünde gap-gaçlary beýleki gaplara geçirmegiň zerurlygy ýok, bu gap-gaç ýuwmagyň wagtyny ep-esli azaldýar we holodilnikdäki boş  ýerleri optimallaşdyrýar.Şonuň üçin supermarketler, tiz nahar zynjyrlary we  restoranlar PET gaplaryny satyn almak isleýär.