Zir-zibil bedre gapaksyz

11.25m

5/5

Zibil lakonik dizaýnda ýasalyp, islendik otagyň içki bölegine ýerleşer. Zibil gutusy esasy wezipesini ýerine ýetirýär – zibil taşlanýança saklamak. Önümiň göwresine berk ýapylan ýüzüji ýakymsyz yslarda ygtybarly gulplanýar we gapdan ýasalan plastmassa daşky gurşawyň ysyny siňdirmeýär.