Plastik stakan 0,4L.

0.64m

5/5

Plastmassa gapak bilen doldurylan plastik aýna, içgileri içmek üçin iň oňat çözgütdir. Aýna galyň plastmassadan ýasaldy. Gapak stakanyň üstünde berk oturýar we iş wagtynda “açylmaýar”. Gapakdaky deşik sypal ulanmak üçin. Saklamagyň we işlemegiň temperatura şertleri -20-den +60-a çenli.