Çägede çaga oýunjaklary

11.70m

5/5

Gumda we bagda oýnamak üçin amatly tutawaçly gyzykly şekilli açyk çelek.

Çelek bilen, çäge gutusynda, suw we hatda gar bilen oýnap bilersiňiz. Şeýle oýunlar umumy motor ukyplaryny, ünsi we utgaşdyrmagy ösdürmek üçin amatly. Toplumyň amatly ululygy ony gezelenje çykarmaga mümkinçilik berýär, kän ýer tutmaz. Çelek sandykda oýnap ýörkä çagalara köp şatlyk getirer.