Kiçi maşyn HAPA ÇEKIJI

8.45m

5/5

Bu enjam, ýokary jikme-jiklik we realizm sebäpli çaganyň iň halaýan oýunjaklarynyň birine öwrüler. Zibil maşynynyň ýokary güýji bar, sebäbi ol ýokary hilli plastmassadan ýasalýar we tigirlerde metal oklar bar – bularyň hemmesi oýunjagy has çydamly edýär. Şeýle enjam bilen oýnasa, çaga ajaýyp wagt geçirer, ýörite enjamlaryň täze görnüşi we maksady bilen tanyşar, hyýal we ajaýyp motor ukyplaryny ösdürer.