Asgyç uly

4.90m

5/5

Asgyç Uly – egin-eşikleri saklanan ýagdaýda saklamak üçin enjam. Onuň üstündäki eşikler çeňňeklere ýa-da asgyçlara asylýar (oňa asma diýilýär).