Mejme kiçi

9.50m

5/5

Mejme – saçaklara saçaklara hyzmat etmek ýa-da gap-gaçlar üçin stend hökmünde ulanylýan dürli şekilli tekiz önüm. Şeýle hem zatlary saklamak üçin ulanylyp bilner.; Dökülen suwuklyklaryň gaçmagynyň we daşalýan zatlaryň süýşmeginiň öňüni almak üçin ýokary göterilen gyrasy bar.