Bedre emulsiýa 18L.

37.00m

5/5

Emulsiýa bedresi – plastmassadan ýasalan, gapagy bilen doly. Bedre dürli gurluşyk ýelimlerini we beýleki çözgütleri gaplamak üçin niýetlenendir. Şeýle hem fermada ulanylyp bilner.