Maýonez guty 1L

2.75m

5/5

Plastiki çelek azyk we azyk däl pudaklarda giňden ulanylýar. Bular örtükler, pürsler, ýelimler we başgalar.