Maýonez guty 0,5L

2.35m

5/5

Plastiki çelek azyk we azyk däl pudaklarda giňden ulanylýar. Bular örtükler, pürsler, ýelimler we başgalar.