Küýze suw sepýän

2.35m

5/5

Oýnawaç, esasanam tehniki we çeper döredijiligi ösdürmek üçin çagalar bilen okuw işlerinde giňden ulanylýar.